ยิ่งใกล้สอบ...ยิ่งเครียด

posted on 07 Dec 2009 12:52 by f-wagamama

เวลาสอบใกล้เข้าทุกที...

มองดูตารางอ่านหนังสือ...

เวลาผ่านไปทีละวัน ทีละวัน

ความรู้เพิ่มขึ้น ตามเวลาที่เพิ่มขึ้นบ้างไหม?

 

เป็นแบบนี้ทุกที เครียดมาก ทำให้เล่นเพื่อคลายเครียดมาก

เล่นมาก ทำให้อ่านไม่จบ

อ่านไม่จบ ทำให้เครียดกว่าเดิม

เครียดกว่าเดิม ทำให้ต้องอ่านแบบจิงจัง

อ่านแบบจังจัง ทำให้เหนื่อยก่อนสอบ

เหนื่อยก่อนสอบ ทำให้ทำข้อสอบไม่ได้

ทำข้อสอบไม่ได้ ทำให้เครียด ยกกำลังแปด

ณ จุดนี้ ปลง ปลง ปลง

แล้วปลายภาคเอาใหม่...

 

เป็นงี้ทุกเทอม เวงจิงๆ

 

วิธีคลายเครียด...คือ การเก็บผักใน facebook!

ไร้สาระ สิ้นดี ...

 

 

เรียนบัญชีแต่ขี้เกียจทำบัญชี >.,<